Vaara vaanii kaivannossa

Kaivantojen sortuminen aiheuttaa 1-3 kuolemaan johtanutta onnettomuutta vuodessa. Infra-alalla on sattunut 2000-luvulla noin 50 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista seitsemän on liittynyt kaivannon sortumiseen. Lisäksi kaivannoista aiheutuu vuosittain moninkertainen määrä tapaturmia ja vaaratilanteita.

Lainsäädännössä määritellään kaivantotyöt vaarallisiksi töiksi. Lainsäädännössä on kaivantotyöhön liittyviä määräyksiä ja ohjeita, mutta lainsäädäntö ei määrittele kaivantotyön turvallisuussuunnittelun vastuita.

Kaivantojen turvallisuuden kehittämiseksi asetetun Kaivantojen turvallisuus -tutkimushankkeen loppuraportissa kuvataan eri toimijoiden vastuut ja tehtävät kaivantojen turvallisuuden varmistamisessa.Raportti on julkaistu keväällä 2013 hankkeen rahoittajana toimineen Liikenneviraston kotisivuilla.
Kaivantojen turvallisuus -hankeen loppuraportti

Muokattu 04.12.2015