Verohallinnon päätös Palkka.fi –palvelussa hoidettavista tehtävistä

Pientyönantajat voivat hoitaa työnantajan velvollisuuksiin liittyviä tehtäviä pientyönantajien maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä eli Palkka.fi –palvelussa, joka on käytettävissä yleisen tietoverkon kautta. Palvelujärjestelmästä on annettu laki (658/2004), joka puolestaan antaa Verohallinnolle valtuuden antaa tarkempia määräyksiä ja rajoituksia niistä tehtävistä, joita järjestelmän avulla voi hoitaa. 

Verohallinto on antanut 16.12.2014 uuden päätöksen pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä (1145/2014). Päätös tulee voimaan 1.1.2015. 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, puh. 0404 504265

Muokattu 04.12.2015