Viivästyskorko ajalle 1.7. - 31.12.2012 on 8,0 %

Viivästyskorko ajalle 1.7. - 31.12.2012.
Korvauksen korotus sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen viivästyskorko.

Viivästyskorko ajalle 1.7. - 31.12.2012.
Korvauksen korotus sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen viivästyskorko.

Suomen Pankin ilmoittama viivästyskorko ajalle 1.7. - 31.12.2012 on 8,0  %.

Tätä korkoa käytetään myös

- tapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena,
- tapaturmavakuutuslain 38 §:n 1 momentin nojalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuissa sovellettavana viivästyskorkona sekä
- työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 22 §:n 2 momentin nojalla palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuissa sovellettavana viivästyskorkona.

Lisätietoja: lakimies Mika Mänttäri, puhelin 0404 504 221

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL)
PL 275 (Bulevardi 28), 00120 Helsinki
Lakiasiat 0404 504 220

Muokattu 04.12.2015