Viivästyskorko ajalle 1.1. - 30.6.2013 on 8 %

Viivästyskorko ajalle 1.1. - 30.6.2013
Korvauksen korotus sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen viivästyskorko

 

Suomen Pankin ilmoittama viivästyskorko ajalle 1.1. - 30.6.2013 on 8 %.

Tätä korkoa käytetään

- tapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena,
- tapaturmavakuutuslain 38 §:n 1 momentin nojalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuissa sovellettavana viivästyskorkona sekä
- työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 22 §:n 2 momentin nojalla palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuissa sovellettavana viivästyskorkona.

Lisätietoja: lakimies Mika Mänttäri, TVL, puhelin 0404 504 221

Muokattu 04.12.2015