Viivästyskorot 1.7. – 31.12.2013

Suomen Pankin ilmoittamat viivästyskorot ajalle 1.7.–31.12.2013 ovat 7,5 % (korkolain 4 § 1 mom.) ja 8,5 % (korkolain 4 a § 1 mom.). Ensin mainittua korkoa käytetään tapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 21 i §:n nojalla viivästyskorkona työttömyysvakuutusmaksuissa.

Tapaturmavakuutuslain mukaisissa vakuutusmaksuissa viivästyskorko on kaupallisia sopimuksia varten annettu 8,5 %. Tätä koskeva tapaturmavakuutuslain 38 §:n muutos on tullut voimaan 16.3.2013.

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVL, puh. 0404 504265

Muokattu 04.12.2015