Yhdelle kahdestakymmenestä palkansaajasta sattui työpaikkatapaturma

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattiin vuonna 2011 yhteensä 131 371 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa, näistä 22 723 sattui kodin ja työpaikan välisellä matkalla (työmatkatapaturma). Työtapaturmien lukumäärä kasvoi vuodesta 2010 noin 6 prosenttia.

Työpaikkatapaturmien taajuus vuonna 2011 oli 31,3 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Taajuus nousi vuodesta 2010 noin 3,6 prosenttia. Keskimäärin yhdelle kahdestakymmenestä palkansaajasta sattui työpaikkatapaturma vuonna 2011.

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien osalta käytettävissä on vuoden 2010 tilastotiedot. Vuonna 2010 työtapaturmissa kuoli 51 palkansaajaa, 33 työpaikkatapaturmissa ja 18 työmatkatapaturmissa. Työtapaturmaisten kuolemantapausten määrä nousivuodesta 2009, jolloin 37 palkansaajaa kuoli työtapaturmaisesti.

Toimialojen työturvallisuudessa on eroja

 — Lukumääräisesti eniten palkansaajien työpaikkatapaturmia sattuu teollisuuden päätoimialalla. Teollisuudessa sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä ja työpaikkatapaturmien taajuus ovat kuitenkin laskeneet jo useamman vuoden ajan. Teollisuuden työturvallisuuskehitys on menossa oikeaan suuntaan, toteaa TVL:n tutkimus- ja analyysitoiminnon johtaja Mika Tynkkynen.

Lukumääräisesti toiseksi eniten palkansaajien työpaikkatapaturmia sattui kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa, vuonna 2011 kuntasektorilla sattui yhteensä 19 284 työpaikkatapaturmaa. Kuntasektorin työtapaturmien lukumäärä ja työpaikkatapaturmien taajuus ovat kasvaneet jo useamman vuoden ajan.

Rakennusalalla erikoistuneessa rakennustoiminnassa sattui 8 218 työpaikkatapaturmaa vuonna 2011, talonrakentamisessa 6 248 ja maa- ja vesirakentamisessa 801 työpaikkatapaturmaa.

—Rakennustoimialan yritysten työturvallisuudessa on merkittäviä eroja. Useimmissa rakennusalan suuryrityksissä on tehty jo jonkin aikaa erinomaista työturvallisuustyötä, mikä näkyy myös yksittäisten työmaiden tapaturmataajuuksissa. Valitettavasti alalta löytyy myös yrityksiä, joiden tapaturmataajuus voi olla jopa 200 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden, kertoo Tynkkynen.

Työmatkatapaturmien lukumäärä kasvoi yhä vuonna 2011

 

Palkansaajille sattui kodin ja työpaikan välisellä matkalla työmatkatapaturmia vuonna 2011 yhteensä 22 723. Kasvua edelliseen vuoteen tuli noin 16,3 prosenttia.

Myös yrittäjien työtapaturmien lukumäärä kasvoi

 

Yrittäjille, jotka olivat ottaneet vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen, korvattiin 6 893 työtapaturmaa, joista 618 oli työmatkatapaturmia. Yrittäjien työtapaturmien määrä kasvoi noin 6,2 prosenttia vuodesta 2011. Vuonna 2010 työtapaturmissa kuoli neljä vakuutettua yrittäjää.

TVL:n tilastoi työtapaturmat sekä niiden syyt ja seuraukset työtapaturmien torjuntatyön edistämiseksi. TVL tuottaa vuosittain laajan tilastojulkaisun korvatuista työtapaturmista, niiden sattumistavoista ja syistä.

TVL julkaisee seuraavaksi maalis-huhtikuussa 2013 ennakkotietoja vuonna 2012 sattuneista työvahingoista.

Lisätietoja antavat: johtaja Mika Tynkkynen, puhelin 040 771 1582, mika.tynkkynen@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, puhelin 0400 157 936, janne.sysi-aho@tvl.fi
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

 

Muokattu 04.12.2015