Ensiviikolla Euroopan työsuojeluviikko

Joka vuosi viikolla 43, lokakuussa vietetään Euroopan työsuojeluviikkoa. Viikon aikana järjestetään satoja tapahtumia eri puolilla Eurooppaa.

Viikon järjestää EU-OSHA yhdessä kampanjakumppaniensa kanssa. Vuosien 2014 ja 2015 pääteemana on stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä.

Stressi toiseksi yleisin työhön liittyvä terveysongelma

Stressi on toiseksi yleisin työhön liittyvä terveysongelma Euroopassa. Psykososiaaliset riskit ja työperäinen stressi aiheuttavat merkittäviä kustannuksia organisaatioille ja kansantaloudelle.

Työperäisestä stressistä ja muista psyykkisistä ongelmista kärsivät työntekijät ovat todennäköisesti huomattavan paljon töistä poissa. Toisaalta työntekijät saattavat tulla töihin, vaikka eivät pystyisi tekemään työtään kunnolla. Tämän seurauksena tuottavuus laskee ja liiketoiminnan kannattavuus vähenee.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston nettisivujen mukaan työperäisistä ja muista mielenterveysongelmista aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat koko Euroopassa arviolta 240 miljardia euroa vuodessa. Alle puolet tästä summasta muodostuu välittömistä kustannuksista kuten lääketieteellisestä hoidosta, ja 136 miljardia johtuu tuottavuuden laskusta, johon sairauspoissaolot ovat yksi syy.

Terveellinen työ - stressi hallinnassa!

Työperäistä stressiä ja psykososiaalisia riskejä voidaan arvioida ja hallita aivan kuin mitä tahansa muutakin työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää seikkaa. Vinkkejä käytännön välineistä löytyy netistä sivulta: https://www.healthy-workplaces.eu/fi/tools-and-resources/practical-tools/national-tools, jonne on koottu Suomessa toimiviksi käytännöiksi havaittuja keinoja.

Monet sivuilla mainituista välineistä ja keinoista ovat erityisen hyödyllisiä pienille yrityksille. Välineiden avulla voit arvioida psykososiaalisia riskejä ja näet, miten voit toteuttaa toimenpiteitä näiden riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi vähilläkin resursseilla. 

Uutisen lähde: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston sivut

Muokattu 04.12.2015