Haittarahan kertakorvauksia koskeva taulukko on julkaistu

Haittarahan kertakorvaus – vahinkotapahtuma vuonna 2017


Haittarahan kertakorvauksia koskeva taulukko on julkaistu TVK:n kotisivuilla. Taulukkoa sovelletaan 1.1.2017 ja sen jälkeen sattuneista vahinkotapahtumista maksettaviin haittarahoihin.

Haittarahan kertakorvaus 2017
Taulukko löytyy sivulta: korvaaminen - korvaukset - haittaraha - haittarahan kertakorvauksen määrä.

Taulukko vastaa vuoden 2017 haittarahan perusmäärää sekä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia korkoa ja kuolevuutta koskevia laskuperusteita (STM:n asetus 1383/2016 työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista). Laskuperusteen mukaan ikä määritellään vuoden tarkkuudella vahinkotapahtumaa edeltävän syntymäpäivän mukaisesti. Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta.

Lisätietoja:
lakimies Kirsi Salo, TVK, puhelin 0404 504228 ja
aktuaari Hanna Eskola, TVK, puhelin 0404 504 222

Muokattu 07.03.2017