Muutoksia urheilijan tapaturma- ja eläketurvaan 1.5.2016 alkaen

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin on tulossa muutoksia. Urheilijan vanhuuseläkkeen alaikäraja on jatkossa sama kuin vastaava työeläkelakien mukainen ikäraja. Ikäraja sopeutetaan näin eliniän odotteen muutokseen. Lainmuutos ei koske ennen vuotta 1965 syntyneitä urheilijoita, vaan heillä ikärajana säilyy nykyinen 65 vuotta. Vakuuttamis-yläikäraja muuttuu samalla 43 vuodesta 65 vuoteen.

Lakiin on lisätty vakuutusyhtiölle velvollisuus ilmoittaa määräajassa etukäteen sosiaali- ja terveysministeriölle, jos yhtiö aikoo rajoittaa tai lopettaa laissa tarkoitetun vakuutuksen tarjoamisen.

Lakiin on lisätty myös säännös korvausten ensisijaisuudesta ja niiden suhteesta muihin lakisääteisiin etuuksiin. Vakuuttamisvelvollisuutta ja tapaturmaeläkkeen maksamista koskevia säännöksiä on tarkistettu ja tehty joukko teknisiä muutoksia.

Muutokset tulevat voimaan 1.5.2016. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan vasta 1.1.2017.

Eduskunta on hyväksynyt lainmuutokset hallituksen esityksen mukaisesti (HE 152/2015 vp).

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVK, puh. 0404 504265

Muokattu 12.04.2016