Päivärahasta tehtävä vähennys on 4,64 % vuonna 2017

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä, josta on vähennetty 1,59 prosenttiyksikköä. Vähennys tehdään myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen kuntoutusrahaan, joka maksetaan päivärahan suuruisena.

Vähennyksestä on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:ssä. Säännökseen sisältyvää laskukaavaa on muutettu 29.12.2016 vahvistetulla lailla, joka tulee voimaan 1.1.2017.

STM:n tiedote

Lisätietoja: Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265