Raskaan liikenteen kuljettajien tieliikenneonnettomuuksissa myös työperäisiä riskitekijöitä

TVK julkaisee tänä syksynä kolme laajaa teematutkintaraporttia, joissa on analysoitu raskaan liikenteen kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia työturvallisuusnäkökulmasta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tieliikenneonnettomuuksia on tutkittu työpaikkaonnettomuuksien tutkintamenettelyn mukaisesti.

Teematutkintojen aineistona käytettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja. Tutkimusaineistoon otettiin vuosina 2010-2013 sattuneista raskaan liikenteen tieliikenneonnettomuuksista yksittäisonnettomuudet eli ne, joissa mukana ei ollut muita osallisia.

-Tutkimustehtävä oli haastava, koska aineistoa ei ole kerätty työturvallisuusjohtamisen näkökulmasta ja tältä osin aineisto oli paikoin ”puutteellista”. Joitakin asioita pystyimme lukemaan rivienvälistä, mutta jatkossa työtä helpottaisi, jos työturvallisuuteen liittyviä tekijöitä selvitettäisiin jo liikenneonnettomuuksien tutkinnassa ja aineistoja voisi täydentää ja esittää lisäkysymyksiä osapuolille, toteaa tutkintaryhmässä mukana ollut tutkija Tarja Ojala Safety Futuresilta

Teematutkinnoissa selvitettiin onnettomuustapauksiin liittyviä työperäisiä riskitekijöitä kolmesta eri näkökulmasta:

  • kuljettajan osaaminen ja perehdyttäminen,
  • tekniikka ja
  • töiden järjestelyt.

Tutkinnat vahvistivat aiempaa tietämystä riskitekijöistä, mutta toivat myös uudella tavalla esiin joitain turvallisuuspuutteita.

Turvavyö usein käyttämättä

Teematutkinnat tehneelle työryhmälle tulikin jonkin asteisena yllätyksenä merkittävät puutteet turvavöiden käyttämisessä.

- Turvavyö on kyllä useimmiten olemassa, mutta niitä ei ilmeisesti edelleenkään käytetä riittävästi. Teematutkinnassa tutkituista 15 onnettomuudesta, vain kahdessa tapauksessa kuljettaja oli tutkimusaineiston mukaan käyttänyt turvavyötä. Monessa tapauksessa turvavyön käyttäminen olisi todennäköisesti säästänyt kuljettajan hengen, kertoo teematutkintoja vetänyt TVK:n työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari.

Teematutkinnat tehneen työryhmän mukaan uusien kuljettajien koulutuksessa tulisi ottaa työturvallisuusasiat entistä selkeämmin esille. Kokemattomien kuljettajien osuus tutkittujen tapausten uhrien joukossa yllätti tutkimusryhmän.

Työturvallisuusnäkökulma mukaan

Teematutkintoja edelsi vuonna 2014 yhteistyössä Liikennevakuutuskeskuksen kanssa toteutettu tutkimushanke ”Tieliikenneonnettomuudet raskaan liikenteen työturvallisuusongelmana”. Hankkeessa huomattiin, että tieliikenneonnettomuuksien taustalla vaikuttavat usein myös työperäiset riskitekijät ja että laajemmalle työ- ja liikenneturvallisuuden osa-alueiden perinteiset rajat ylittävälle turvallisuustyölle on tarvetta. 

Tutkimalla raskaan liikenteen tieliikenneonnettomuuksia työturvallisuuden näkökulmasta saadaan merkittävää lisätietoa vastaavan kaltaisten onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Teematottien raportit julkaistaan syksyn kuluessa 

Ensimmäisenä valmistuneen teematutkinnan raportti, TOT 1/15 Teknisiin riskitekijöihin liittyneet raskaan liikenteen kuljettajien liikenneonnettomuudet, julkaistaan syyskuun lopussa TOTTI-järjestelmässä osoitteessa: www.totti.tvk.fi.

Kaksi muuta teematutkintaa, TOT 4/14 Raskaan liikenteen kuljettajien osaamiseen ja pätevyyteen liittyneet liikenneonnettomuudet sekä TOT 5/14 Töiden järjestelyyn liittyneet raskaan liikenteen kuljettajien liikenneonnettomuudet, valmistuvat myös tämän syksyn kuluessa.


Tieliikenneonnettomuudet raskaan liikenteen työturvallisuusongelmana -loppuraportti

Muokattu 08.09.2016