Safety 2016 –konferenssi keräsi tapaturmien torjunnan asiantuntijoita Tampereelle

Yksi suurimmista kansainvälisistä tapaturmien ja väkivallan ehkäisyn konferensseista, 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Safety 2016, pidettiin Tampereella 18–21.9.2016. Konferenssiin osallistui yli 1000 tapaturmien ehkäisyn asiantuntijaa ja tutkijaa eri puolilta maailmaa.

Konferenssissa tapaturmien ehkäisyä ja turvallisuuden edistämistä käsiteltiin laaja-alaisesti. Tapahtuman teemat liittyivät työturvallisuuden lisäksi muun muassa ikääntyvien, lasten ja nuorten turvallisuuteen, lähisuhdeväkivaltaan, liikenneturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, turvalliseen liikuntaan, maatalouden turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Konferenssissa pidettiin yli 400 suullista esitystä ja lisäksi esittelyssä oli yli 600 posteria. Aihe oli myös Suomessa Twitterin suosituin kolmen päivän ajan, twiittejä lähetettiin yli 5000!

Tieliikenneonnettomuuksien tutkiminen työturvallisuuden näkökulmasta esillä konferenssissa

Tapaturmavakuutuskeskus, Liikennevakuutuskeskus ja Safety Futures ovat yhteistyössä tutkineet tieliikenneonnettomuuksia raskaan liikenteen työturvallisuusongelmana. Tutkimustuloksia esiteltiin Safety –konferenssissa.

Suullisessa esityksessä TVK:n työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari kertoi, miten ammattikuljettajien kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien taustalta löytyy myös useita työperäisiä riskitekijöitä. Konferenssissa esillä olleessa posterissa kerrottiin raskaan liikenteen onnettomuuksiin perustuvien oppimismateriaalien kehittämisestä. Onnettomuustapauksista opittua voidaan hyödyntää mm. kuljettajien turvallisuuskoulutuksissa.

Safety on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen konferenssisarja, joka kokoaa yhteen alan asiantuntijoita ja tutkijoita. Tapahtuman pääjärjestäjä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja tukija Maailman terveysjärjestö WHO, World Health Organization.

Esitysten abstraktit ovat luettavissa Injury Prevention –lehden Safety 2016-numerosta: https://httpublish.polestarappliedsolutions.com/pt/bmj/injuryprevention/

Road accidents as an occupational safety problem s. A54-55

Road safety educational material based on occupational health and safety education methods s. A229

Muokattu 29.09.2016