Takolta kaksi uutta yleisohjetta ja päivitys vuosityöansio exceliin

Tapaturma-asian korvauslautakunta (Tako) on julkaissut kaksi uutta yleisohjetta.

  1. Palkkatilstojen käyttäminen ansionmäärityksessä (Tako 26.4.2017)
  2. Lausunnon pyytäminen pysyvästä muutoksesta (Tako 23.2.2017)

 


 

 

Palkkatilastojen käyttäminen ansionmäärityksessä


Opiskelijan vuosityöansiota, nuoren henkilön vuosityöansiota ja vahingoittuneelle ammatillisena kuntoutuksena korvatun koulutuksen mukaisen uuden työn tai ammatin ansiotasoa määritettäessä käytetään Tilastokeskukselta saatua tilastoa, jonka Tako toimittaa vakuutuslaitosten käyttöön.

Yleisohjeessa määritellään tilanteet, joissa vakuutuslaitoksen tulee pyytää lausuntopyyntöä Takolta.

Ohje löytyy Korvaaminen_ohjeet_etuudet_vuosityöansio_Palkkatilastojen käyttäminen ansionmäärityksessä-sivulta http://www.tvk.fi/fi/korvaaminen/ohjeet/etuudet/vuosityoansio/palkkatilastojen-kayttaminen-ansionmaarityksessa/


 

Takon lausuntoa pyydettävä tulkinnallisesta pysyvästä muutoksesta

Vakuutuslaitosten tulee pyytää Takon lausuntoa, kun arvioitavana on se, johtuuko vahinkopäivän työansion ja vertailuajan työansioiden keskiarvon 20 prosenttia ylittävä poikkeama pysyvästä muutoksesta. Näihin tapauksiin liittyy usein paljon harkintaa, minkä vuoksi yhtenäisen korvauskäytännön varmistaminen on tärkeää.

Ohje löytyy Korvaaminen_ohjeet_etuudet_vuosityöansio_Lausunnon pyytäminen pysyvästä muutoksesta-sivulta http://www.tvk.fi/fi/korvaaminen/ohjeet/etuudet/vuosityoansio/lausunnon-pyytaminen-pysyvasta-muutoksesta/


 Lisäksi korvauslautakunta on tarkentanut vuosityöansion laskennan excel-taulukkoa

Muokattu 11.05.2017