Takolta kaksi uutta yleisohjetta

Tapaturma-asian korvauslautakunta (Tako) on julkaissut kaksi uutta yleisohjetta

  1. Ammattitautien käsittelyohje (20.6.2016)
  2. Viivästyskorotuksen laskenta (15.6.2016)


Ammattitautien käsittelyohje

Tällä yleisohjeella Tako ohjeistaa vakuutuslaitoksia vuonna 2016 voimaan tulleiden säännösten soveltamisesta ammattitautitapausten käsittelyyn. Ohje koskee kaikkia ammattitautitapauksia, jotka ovat tulleet vireille 1.1.2016 tai myöhemmin.

Ohje löytyy Korvaaminen_Ohjeet_Korvattavat vahinkotapahtumat:
http://www.tvk.fi/fi/korvaaminen/ohjeet/korvattavat-vahinkotapahtumat/TyTAL 152 §:ssä tarkoitetun viivästyskorotuksen laskeminen

Ohje löytyy Korvaaminen_Ohjeet_Etuudet_Etuuksien toimeenpano_Viivästyskorotuksen laskenta:
http://www.tvk.fi/fi/korvaaminen/ohjeet/etuukisen-toimeenpano/viivastyskorotuksen-laskenta/

Muokattu 28.06.2016