Takolta kolme uutta yleisohjetta

Tapaturma-asian korvauslautakunta (Tako) on julkaissut kolme uutta yleisohjetta.

  1. Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohje (25.4.2016)
  2. Vähennysjärjestys vapaa-ajan vakuutusten perusteella maksettavissa päivärahoissa (23.5.2016)
  3. Tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavan ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje (23.5.2016)


Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohje

Tässä ohjeessa esitetään 1.1.2016 voimaan tulleen työtapaturma‐ ja ammattitautilain perusteella korvattavan työ‐ tai toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen korvaustoiminnan ohjeet. Ohjeen valmistelussa on kuultu Vakuutuskuntoutus VKK ry:tä.

Työtapaturma‐ ja ammattitautivakuutuksesta korvattavasta ammatillisesta kuntoutuksesta on annettu omat ohjeensa (Takon 17.11.2015 kiertokirjeellä 5/2015 annettu yleisohje).

Ohje löytyy Korvaaminen_Ohjeet_Etuudet_Sairaanhoidon korvaukset-sivulta: http://www.tvk.fi/fi/korvaaminen/ohjeet/etuudet/sairaanhoidon-korvaukset/laakinnallinen-kuntoutus/Vähennysjärjestys vapaa-ajan vakuutusten perusteella maksettavissa päivärahoissa 

Tässä ohjeessa esitetään esimerkkejä Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 25 luvun mukaisten vapaa-ajan vakuutusten perusteella maksettavista korvauksista huomioiden niiden toissijaisuus suhteessa sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin sekä työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaisiin eläkkeisiin, jotka johtuvat samasta vahingosta. 

Ohje löytyy Korvaaminen_Ohjeet_Vapaaehtoiset vakuutukset-sivulta:
http://www.tvk.fi/fi/korvaaminen/ohjeet/vapaaehtoiset-vakuutukset/Tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavan ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje 

Tässä ohjeessa esitetään tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) perusteella korvattavan työ- ja ansiokykyyn liittyvän kuntoutuksen korvaustoiminnan ohjeet. Ohjeen valmistelussa on kuultu Vakuutuskuntoutus VKK r.y:tä.

Ohje löytyy Korvaaminen_Ohjeet_Kuntoutus-sivulta:
http://www.tvk.fi/fi/korvaaminen/ohjeet/kuntoutus/

Muokattu 30.05.2016