Takon vuosityöansion Excel-taulukkoa on päivitetty

Takon vuosityöansion laskennan excel-taulukkoa on päivitetty 13.1.2017.

Taulukko löytyy kohdasta: korvaaminen_ohjeet_vuosityöansio_vuosityöansion määrittäminen
http://www.tvk.fi/fi/korvaaminen/ohjeet/etuudet/vuosityoansio/vuosityoansion-maarittaminen/

Muokattu 13.01.2017