Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2016

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 29.10.2015 vahvistanut vuoden 2016 palkkakertoimeksi 1,373 ja työeläkeindeksiksi 2519. 

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät sekä 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen euromäärä ovat vuonna 2016 seuraavat: 

1. TapVakL 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu pientyönantajan omavastuu: - 

2. TapVakL 11 §:ssä tarkoitettu korvaus, joka enintään voidaan periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneeltä työnantajalta: -

3. TapVakL 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu hautausapu: 4 780,00 € 

4. TapVakL 20 §:n 2-4 momentin haittalisät:
– ylin haittalisä 29,08 €/pv
– keskimmäinen haittalisä 19,63 €/pv
– alin haittalisä 8,73 €/pv

5. TapVakL 20 a §:n 2-4 momentin lisät:
– korotettu vaatelisä 2,32 €/pv
– vaatelisä 0,58 €/pv
– opaskoiralisä 5,81 €/pv 

6. TapVakL 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen määrä: 27 197,50 € 

7. TapVakL 28 §:n 6 momentissa tarkoitettu vähimmäisvuosityöansio: 12 650,00 € 

8. TapVakL 60 a §:n 4 momentissa sanotun korvauksen korotuksen pienin määrä: 7,40 € 

Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2016 taulukossa: 
Euromäärät ja indeksiluvut vuosina 2012-2016. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005. 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVL, puhelin 0404 504 265

Muokattu 04.12.2015