Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2017

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.10.2016 vahvistanut vuoden 2017 palkkakertoimeksi 1,389 ja työeläkeindeksiksi 2534. 

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät sekä 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen euromäärä ovat vuonna 2017 seuraavat: 

1. TapVakL 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu pientyönantajan omavastuu: 116,00 € 

2. TapVakL 11 §:ssä tarkoitettu korvaus, joka enintään voidaan periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneeltä työnantajalta: 2 330,00 € 

3. TapVakL 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu hautausapu: 4 810,00 € 

4. TapVakL 20 §:n 2-4 momentin haittalisät:
– ylin haittalisä 29,25 €/pv
– keskimmäinen haittalisä 19,74 €/pv
– alin haittalisä 8,78 €/pv 

5. TapVakL 20 a §:n 2-4 momentin lisät:
– korotettu vaatelisä 2,34 €/pv
– vaatelisä 0,59 €/pv
– opaskoiralisä 5,85 €/pv 

6. TapVakL 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen määrä: 27 520,00 € 

7. TapVakL 28 §:n 6 momentissa tarkoitettu vähimmäisvuosityöansio: 12 800,00 € 

8. TapVakL 60 a §:n 4 momentissa sanotun korvauksen korotuksen pienin määrä: 7,49 € 

Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2016 käyvät ilmi seuraavasta taulukosta: 

Euromäärät ja indeksiluvut vuosina 2013-2017. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005. 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVL, puhelin 0404 504 265

Muokattu 04.11.2016