Tarkastaja näkee totuuden

Työsuojelutarkastaja Mikko Mäkelä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kiertää työkseen rakennustyömaita. Valitettavan monissa asbestipurkukohteissa löytyy huomautettavaa työmenetelmistä tai tarvittavista dokumenteista. 

– Asuin- ja teollisuuskiinteistöjen remontti lähtee liikkeelle siitä, että kiinteistössä käytetyistä rakennusmateriaaleista tehdään asbestikartoitus, joka voi olla osa muuta haitta-ainekartoitusta. Asbestikartoitus on rakennuttajan vastuulla ja siitä laaditaan kirjallinen raportti. Materiaalit, joissa epäillään olevan asbestia, on tutkittava laboratoriossa, Mäkelä kertoo. 

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi asbestilainsäädäntö edellyttää asbestirakenteiden tunnistamista ja nimeämistä. 

– Hieman kiukuttelua tulee siitä, että haitta-ainekartoitus lisää kustannuksia. Toisaalta se myös vähentää niitä. Aikaisemmin useimmat purkutyöt tehtiin asbestipurkutyönä, mikä on normaalia purkutyötä kalliimpaa. Nykyisen kartoituksen jälkeen asbestitöiden edellyttämää suojautumista käytetään vain asbestikohteissa ja muut purkutyöt sujuvat nopeammin, Mäkelä perustelee. 

Muista ilmoittaa ennakolta 

Asbestityön aloittamisesta on muistettava aina tehdä ennakkoilmoitus aluehallintovirastolle. Asbestityöstä on laadittava myös turvallisuussuunnitelma, joka on käsiteltävä muiden työmaalla työskentelevien kanssa ja pidettävä kaikkien nähtävissä. Turvallisuussuunnitelman laatii purkutyön suorittaja.

Mäkelä vierailee noin sadassa työmaakohteessa vuosittain. Asbestia tulee vastaan useimmiten kerrostalojen linjasaneerauksissa, omakotitalojen kattoremonteissa, julkisivupinnoitteiden poistossa ja tehdaskiinteistöjen saneerauksissa. 

– Tarkastuskohteita valitessamme kiinnitämme huomiota myös siihen, miten kyseinen rakennusyritys on aikaisemmilla työmaillaan toiminut. Suunnitelmien perusteellisuus ja huolellisuus osoittavat toimijasta jo paljon. Dokumenttien pitää olla kunnossa, Mäkelä painottaa. 

Työntekijät rekisteröitävä 

Asbestipurkutyötä tekevillä ja sitä johtavilla on oltava suoritettuna vähintään haitallisten aineiden purkutyön ammattitutkinnon asbestikoulutus. Koulutus on pätevä, kun ammattitutkintotoimikunta on hyväksynyt koulutuksen ja antanut siitä tutkintotodistuksen. 

Asbestipurkutyöntekijä on rekisteröitävä pätevien asbestipurkutyöntekijöiden rekisteriin, ennen kuin hän voi tehdä purkutyötä. Rekisteriä pitää yllä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Rekisteri ei ole julkinen. 

– Vuonna 2011 tai sen jälkeen suoritetut ammattitutkinnot täyttävät uudenkin lain vaatimukset. Ennen vuotta 2011 tutkinnon suorittaneet joutuvat suorittamaan uusien vaatimusten mukaisen ammattitutkinnon vuoden 2017 loppuun mennessä, Mäkelä opastaa. 

– Oppilaitosten kursseilla saattaa olla ruuhkaa ensi vuoden lopussa, joten tutkinto kannattaa suorittaa jo hyvissä ajoin ennen sitä, Mäkelä vinkkaa. 

Huolimattomuus maksaa paljon 

Työsuojelutarkastaja törmää silloin tällöin kohteisiin, joissa asbestipurkutyömaa on osastoitu huolimattomasti. Asbestipölyllä on siten mahdollisuus levitä työmaan muihin tiloihin. 

– Jos syntyy epäilys siitä, että asbestipölyä on levinnyt laajemmalti, pysäytetään kaikki työt siihen asti, kunnes mittauksin on varmistuttu työmaan puhtaudesta. Usein joudutaan tekemään kalliita mittauksia ja puhdistuksia. Viivästyksestä syntyy hankaluuksia kaikille urakoitsijoille, joten lain määräämään osastointiin kannattaa oikeasti panostaa, Mäkelä korostaa. 

Hän painottaa työnjohdon valvontavelvollisuutta. Työntekijöiden osaamistasossa on ollut melko paljon puutteita ja työvaiheita oiotaan liiaksi. Purkutöihin saatetaan ryhtyä tutkimatta, onko tilassa käytetty asbestimateriaaleja. 

– Jos purettavaa materiaalia ei voida varmuudella osoittaa asbestivapaaksi, on sitä käsiteltävä asbestipitoisena. Tällaisen rakenteen purkaminen edellyttää osastointimenetelmän käyttämistä. 

Suojavarusteita käytetään 

SuojanaamariSuojavarusteiden käyttämisessä tarkastajat havaitsevat harvemmin puutteita. Asbestin vaarallisuus terveydelle ymmärretään. Puutteita sen sijaan esiintyy suojavarusteiden puhdistamisessa ja riisumisessa. 

– Käytetyissä suojavarusteissa ei saa poistua asbestiosastoista puhtaaseen tilaan. Myös työkalut on muistettava puhdistaa osaston sisällä. 

Mäkelä kannustaa ottamaan yhteyttä aluehallintoviraston työsuojeluyksikköön, kun kysyttävää tulee. Ennakkoneuvonta on kaikkien osapuolten etu. Työnantajat varmistelevat melko usein, että työntekijällä on varmasti voimassa oleva asbestityön ammattitutkinto. 

– Työsuojeluhallinnon internetsivuilta löytyy myös selkeä ohjepaketti asbestitöihin. Sieltä kannattaa aloittaa, Mäkelä neuvoo. 

Lisätietoja: www.tyosuojelu.fi -sivulla kohta: Työolot_Rakennusala_Asbesti  

Toimittaja: Markku Pulkkinen, Tmi Kirjainkauppa

Muokattu 15.06.2016