Täydennys ohjeeseen ”Takautumisoikeus tapaturmavakuutuksessa”

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (678/2014) tuli voimaan 1.1.2015. Sairausvakuutuslain 12 luvun 2 §:ää täsmennettiin siten, että siinä luetellaan ne muun lain mukaiset etuudet, jotka vähennetään sairauspäivärahasta. Toisin kuin aiempi väljempi sanamuoto, luettelo on tyhjentävä. TVL antoi muutoksesta tiedotteet 2.6.2014 ja 8.9.2014.

Tämä tiedote täydentää edellä mainittuja tiedotteita ja TVL:n ohjetta ”Takautumisoikeus tapaturmavakuutuksessa”, joka on annettu vuonna 2008.

Muutetussa sairausvakuutuslain 12 luvun 2 §:ssä ei mainita vahingonkorvauslakia. Tästä seuraa muun muassa, että vastuuvakuutuksesta maksetut ansionmenetyskorvaukset ovat toissijaisia sairauspäivärahaan nähden. Tämä vaikuttaa tapaturmavakuutuslaitoksen takautumisoikeuteen.

Tapaturmavakuutuslaitoksella on oikeus saada vastuuvakuutuksesta takautumisoikeuden nojalla enintään määrä, jonka vahingonaiheuttajan vastuuvakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan vahingonkorvauslain ja vastuuvakuutusehtojen nojalla. Kun sairauspäiväraha on ensisijainen vastuuvakuutuksen ansionmenetyskorvaukseen nähden, vastuuvakuutuksesta maksetaan tapaturmavakuutuslaitokselle ansionmenetyskorvaus takaisin sairauspäivärahan määrällä vähennettynä.

TVL:n ohjeessa vuodelta 2008 kerrotaan, miten vastuuvakuutuksessa otetaan huomioon työ- ja kansaneläkkeen määrä tilanteessa, jossa tapaturmavakuutuslaitos hakee takautumisoikeutensa perusteella vastuuvakuutuksesta korvauksia takaisin. Sairauspäiväraha otetaan huomioon vastaavalla tavalla eli vastuuvakuutus arvioi vähennettäväksi sairauspäivärahan määräksi 60 %.  Tapaturmavakuutuslaitos saa siten vastuuvakuutuksesta takaisin 40 % päivärahan määrästä.  

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, 0404 504 228

Muokattu 04.12.2015