Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) vuosien 2016–2017 Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa ‑kampanja käynnistyi Suomessa 21. huhtikuuta 2016.

Kyse on kaksivuotisesta EU:n kampanjasta, jolla on tarkoitus edistää kestävää työelämää ja terveenä ikääntymistä. Kampanja korostaa sitä, että terveysongelmien ennaltaehkäisy on tärkeää koko työuran ajan.

Kampanja lisää tietoa työn mukauttamisesta yksilöllisten kykyjen mukaan, tukee työnantajia ja työntekijöitä antamalla heille tietoa ja välineitä ikääntyvän työvoiman työterveyden ja ‑turvallisuuden hallintaan ja edistää alan hyvien käytäntöjen vaihtoa.

EU-OSHA toteuttaa kaksivuotisia Terveellinen työ -kampanjoita, joilla on EU:n toimielinten ja Euroopan työmarkkinaosapuolten tuki.

Kilpailu organisaatioille

Osana kampanjaan käydään ”Euroopan hyvän käytännön palkinnot” ‑kilpailu. Kilpailussa annetaan tunnustusta organisaatioille, jotka ovat merkittävällä ja innovatiivisella tavalla edistäneet työterveyttä ja -turvallisuutta. Kilpailu toimii myös foorumina hyvien käytäntöjen edistämiselle kaikkialla Euroopassa.

Vuosien 2016–2017 Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjassa hyvän käytännön palkintojen tavoitteena on tuoda esiin organisaatioiden parhaita esimerkkejä ikääntyvän työvoiman työterveyden ja ‑turvallisuuden aktiivisesta hallinnasta.

Lisätietoja kampanjasta ja kilpailusta EU-OSHAn sivuilta suomenkielellä: https://osha.europa.eu/fi/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards

Voit seurata kampanjaa myös Twitterissä ja Facebookissa tunnisteilla #terveellinentyö ja #tuottavatyö.

Muokattu 21.04.2016