Toimitusjohtaja Jussi Kauma, TVL: Historiallinen lakiuudistus

–Liki kymmenen vuoden uudistustyö on nyt valmis. Vanha, vuodelta 1948 peräisin oleva laki saadaan vastamaan tämän päivän tarpeita, iloitsee Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimitusjohtaja Jussi Kauma.

Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö on nyt kirjoitettu kokonaan uudestaan vastamaan työelämän muuttuneita olosuhteita.

– Voi sanoa, että vihdoinkin. Vanha laki, jota tosin on vuosien saatossa monen kertaan parsittu ja harsittu, on vuodelta 1948, toimitusjohtaja Jussi Kauma toteaa.

Lain merkitys lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa on Kauman mukaan aivan keskeinen, sillä tässä pakollisessa sosiaalivakuutuksessa ei ole vakuutusehtoja, vaan laki ohjaa toimintaa.

– Tästä syystä oli erittäin tärkeää saada vanha laki ajan tasalle. Uusi tapaturmavakuutuslaki on nyt kirjoitettu selkeästi ja jopa ymmärrettävästi. Tämä helpottaa vakuutuksen toimeenpanoa.

Kauma uskoo, että uuden tapaturmavakuutuslain (TyTAL) myötä toiminta tehostuu ja hajautetussa järjestelmässä entisestään yhdenmukaistuu.

– Lain tulkinnoille jää nyt entistä vähemmän sijaa. Tämä on hyvä asia paitsi vakuu- tusyhtiöiden myös vakuutuksenottajien ja korvauksensaajien kannalta, Kauma huomauttaa.

Ei dramaattisia muutoksia

Kokonaisuudistus ei tuo Kauman mukaantyötapaturmavakuutusjärjestelmän rakenteisiinja toimeenpanoon juurikaan muutoksia.

– Mitään maata mullistavaa ei ensi vuoden alussa tapahdu. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusrakenteet säilyvät entisellään eli korvausten tasoon, vakuutuksen rahoitukseen tai toimeenpanojärjestelmään ei ole tulossa muutoksia. Niihin ei kolmikantaisessa valmistelussa nähty tarvetta. Myöskään eduskunta ei perusrakenteisiin puuttunut.

Kokonaisuudistuksessa on Kauman mukaan kyse ennen muuta siitä, että tapaturmavakuutuslainsäädäntö on kirjoitettu nyt vastaamaan nykyistä oikeus- ja korvauskäytäntöä.

– Mukaan mahtuu kyllä paljon pieniä muutoksia moneen kohtaan. Ne tuovat kaivattua selkeyttä ja läpinäkyvyyttä.

Osa uudistuksista, kuten esimerkiksi haittarahaa koskevat, vietiin läpi jo aikaisemmin omina lakimuutoksinaan.

Vakuutuslaitokset jo valmiina

Vakuutuslaitokset ovat jo usean vuoden ajan valmistautuneet tapaturma- ja ammattilainsäädännön kokonaisuudistukseen.

– Olemme olleet tiivisti mukana valmistelutyössä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton lakimiehet tekivät paljon töitä ja auttoivat sosiaali- ja terveysministeriötä lain ja sen perustelujen kirjoittamisessa. Teimme myös paljon erilaisia taustaselvityksiä, Kauma kertoo.

Vakuutuslaitokset ovat ryhtyneet hyvissä ajoin uudistamaan omia tieto- ja toimintajärjestelmiään. Käynnissä on myös laaja koulutus uuteen lakiin ja sen aiheuttamiin muutoksiin.

– Oma suuri haasteensa on, että ensi vuoden alusta lähtien vakuutuslaitoksissa joudutaan toimimaan kolmen eri tapaturmavakuutuslainsäädännön kanssa rinnakkain.

Ennen vuotta 1982 sattuneista vahingoista maksetaan korvauksia vielä ns. elinkorkoperusteisina. Näitä korvaustapauksia on yhä noin 6 000.

Vuosina 1982 – 2015 sattuneet vahingot korvataan vielä tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Näitä tapauksia on ensi vuonna arviolta 200 000 ja myöhemmin maksussa ehkä noin 16 000 – osa niistä jopa vuosikymmenien ajan.

Uuden TyTAL -lain mukaisia korvauksia aletaan maksaa kaikista niistä työvahingoista, jotka sattuvat 1.1.2016 jälkeen.

Uusiin järjestelmiin on Kauman mukaan jo tähän mennessä investoitu useita miljoonia euroja.

Tärkeimpiä uudistamishakkeita ovat uudet vakuutus-, korvaus- ja tilastointijärjestelmät, joiden on oltava kunnossa heti ensi vuoden alussa.

Vakuutusyhtiöt hinnoittelevat jo syksystä alkaen ensi vuotta koskevat työtapaturmavakuutuksen maksut uuden lain mukaisesti.

– Vuodesta 2000 lähtien lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa on sitä harjoittavien vakuutusyhtiöiden välillä vapaa tariffikilpailu vakuutusmaksua koskevien säännösten rajoissa. Kaikilla yhtiöillä itse
tuote – vakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalta – on lain määräämänä siis sama, Kauma toteaa.

TVL ja TyTAL: Liitolle valvontavastuu – liiton nimi muuttuu

Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus muuttaa monella tavalla Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimintaa.

– Toiminnallisesti suurin muutos on, että ensi vuoden alusta lähtien Tapaturmavakuutuskeskus ryhtyy valvomaan, että työnantajat ottavat työtekijöitään varten asianmukaisen lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen, toimitusjohtaja Jussi Kauma kertoo.

Uudessa laissa on selkeät säännökset tapaturmavakuuttamisen valvonnasta osana harmaan talouden torjuntaa. Tätä toimintaa myös eduskunta korosti.

Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon on jo perustettu oma yksikkö valvontatoimintaa varten.

– Olemme myös rakentamassa valvontaa varten omaa vakuutusrekisteriä. Sitä käytetään myös vanhojen vakuutusten seurantaan. Valvonnassa teemme myös yhteistyötä verottajan, Työttömyysvakuutusrahaston ja Eläketurvakeskuksen kanssa.

Näkyvin muutos lienee nimenmuutos. Ensi vuoden alusta lähtien Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) nimi on Tapaturmavakuutuskeskus (TVK).

Tapaturmavakuutuskeskuksella on tärkeä vastuu myös kokonaisuudistukseen liittyvästä tiedottamisesta, kouluttamisesta ja aineiston tuottamisesta.

– Tässä teemme tiivistä ja hyvää yhteistyötä vakuutusyhtiöiden sekä eri sidosryhmiemme kanssa, Kauma toteaa.

Toimittanut: Kari Rissa

 

 

Muokattu 04.12.2015