Torstai 8.10. kansallinen etätyöpäivä

Kansallista Etätyöpäivää vietetään tänä vuonna torstaina 8.lokakuuta. Kansallinen Etätyöpäivä on Microsoftin, DNA:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyöhanke. Etätyöpäivää vietetään viidettä kertaa.

Etätyö ja työtapaturmavakuutus

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa myös etätöissä. Tapaturmavakuutuslain neljännen pykälän mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheutuu työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työhön tai painvastoin, tai työntekijän ollessa työnantajan asioilla. Lisäksi 4 §:n mukaan korvataan tapaturma, joka aiheutuu työntekijälle hänen yrittäessään varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta tai ihmishenkiä.

Etätyön vakuutusturva on työtilaan sidotumpaa kuin työpaikalla. Etätyössä korvataan vain työntekijän etätyöksi sovittuun työhön välittömästi liittyvän toiminnan yhteydessä sattuneet tapaturmat. Toiminnalla tulee olla pääasiallinen ja olennainen yhteys työhön. Työtilan ulkopuolella sattuneet tapaturmat korvataan vain, jos toiminnalla on syy-yhteys työhön.

Etätyössä ruokaillaan usein kotona töiden teon lomassa. Ruokailuun tai muihin taukoihin liittyvässä toiminnassa sattuneet tapaturmat eivät kuitenkaan kuulu vakuutusturvan piiriin etätöissä.

Etätöitä tehtäessä ei ole työmatkoja, eikä vakuutusturva ole siten voimassa niin sanotuilla tavanomaisen työmatkan hyväksyttävillä poikkeamillakaan.

”Jos etätyöpäivänä liukastuu esimerkiksi hakiessaan lasta päivähoidosta, ei tätä korvata työtapaturmavakuutuksesta. Vastaava liukastuminen korvattaisiin työmatkatapaturmana tietyin edellytyksin, jos työntekijä olisi ollut matkalla töistä, päiväkodin kautta, kotiinsa.” kertoo TVL:n juristi Kirsi Salo.

Jos työntekijä tekee töiden lomassa välillä kotitöitä, ei näiden toimien yhteydessä sattuvia tapaturmia korvata työtapaturmina, koska kyse ei ole työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneesta tapaturmasta.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki tulee voimaan 1.1.2016. Uusi laki ei muuta tässä mainittuja etätyössä sattuneiden tapaturmien korvausperusteita.

Esimerkkejä ei korvattavista tapaturmista etätöissä

”Vahingoittunut liukastui etätöissä ulkona tauolla ollessaan, kaatui ja mursi vasemman ranteensa.”

”Vahingoittunut jätti kätensä pesukoneen luukun väliin ottaessaan pyykkejä pesukoneesta ollessaan etätöissä kotona.”

Esimerkkejä korvattavista työtapaturmista etätöissä

”Nousi työpöydän äärestä hakeakseen printteriltä kirjeen ja kolhaisi polvensa pöydän kulmaan.”

” Työpapereita postiin viedessään liukastui ja nyrjäytti nilkkansa.”

Etätyöpäivän nettisivut: http://www.etatyopaiva.fi/fi/etusivu
Facebookissa ja Twitterissä hashtagilla #fiksumpityö ja #etätyöpäivä

Muokattu 04.12.2015