TOT- teematutkintoja raskaan kaluston tieliikenneonnettomuuksista

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnassa eli ns. TOT-tutkinnassa on käynnissä kolme teematutkintaa, joissa analysoidaan raskaan liikenteen kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia työturvallisuusnäkökulmasta.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun tieliikenneonnettomuuksia tutkitaan TOT-menettelyn mukaisesti. 

Teematutkinnoissa käsitellään kolmea aihepiiriä:

  • Töiden järjestelyyn liittyvät tapaukset
  • Kuljettajien osaamiseen ja pätevyyteen liittyvät tapaukset
  • Teknisiin riskitekijöihin liittyvät tapaukset

TOT -teematutkinnat tehdään liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistojen tietojen perusteella. Tutkinnassa on mukana vuosina 2010-2013 sattuneita raskaan liikenteen tieliikenneonnettomuuksia. 

Teematutkintojen taustalla on vuonna 2014 yhteistyössä Liikennevakuutuskeskuksen kanssa toteutettu tutkimushanke ”Tieliikenneonnettomuudet raskaan liikenteen työturvallisuusongelmana”.

Hankkeessa havaittiin, että tieliikenneonnettomuuksien taustalla vaikuttavat usein myös työperäiset riskitekijät ja että laajemmalle työ- ja liikenneturvallisuuden osa-alueiden perinteiset rajat ylittävälle turvallisuustyölle on tarvetta. 

Tutkimalla raskaan liikenteen tieliikenneonnettomuuksia työturvallisuuden näkökulmasta saadaan merkittävää lisätietoa vastaavankaltaisten onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Teematutkinnat valmistuvat vuoden 2016 alussa. Tutkinnat raportoidaan TOT-sarjassa tunnisteilla 4/14, 5/14 ja 1/15.

Tieliikenneonnettomuudet raskaan liikenteen työturvallisuusongelmana -loppuraportti

Muokattu 04.12.2015