TOT 11/12: Turvavaljaiden käyttö esti vakavan tapaturman

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki vuosina 1985-2012 henkilönostoissa sattuneet kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat. Tutkituissa tapaturmissa sai surmansa yhteensä 23 henkilöä ja lisäksi useita henkilöitä loukkaantui.

Tutkituista tapauksista 17 onnettomuutta sattui teleskooppi- ja puominostimilla, loput tapauksista sattui muilla nostolaitteilla. Putoamiskorkeuden vaihtelivat 3-22 metrin välillä.

Moni kuolemaan johtanut tapaturma johtui siitä, ettei turmassa surmansa saanut henkilö käyttänyt turvavaljaita tai muuta henkilökohtaista putoamissuojainta.

Yhdessä tutkitussa tapauksessa turvavaljaiden käyttö ehkäisi työntekijää saamasta vakavia vammoja. Työntekijä putosi yli 10 metrin korkeudelta, kun kurottaja, jonka nostokorissa työntekijä oli, kaatui äkillisesti. Turvavaljaat estivät työtekijän putoamisen korista ja valjaiden putoamisvaimennin hiljensi maahan putoamista, niin että työntekijältä katkesi vain jalkapöydän luut.

Työn suunnittelussa ja valvonnassa oli myös puutteita useissa tapauksissa. Henkilönostinten rakenteista löytyi osassa tutkituista tapauksissa puutteita ja osan toiminnassa oli ilmennyt käytössä häiriöitä.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Työkohteen riskien arviointi on töiden suunnittelun perusta. Työnantajan tulee arvioida suunniteltuun työhön liittyvät vaarat ja riskit ja hänen tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin vaarojen poistamiseksi.
  • Putoamisvaara tulee eliminoida ensisijaisesti rakenteellisella putoamissuojauksella ja vasta toissijaisesti henkilökohtaisella putoamissuojalla kuten esimerkiksi turvavaljailla.
  • Henkilön nostamiseen tulee käyttää aina hyväksyttyä laitteeseen kiinnitettyä nostokoria. Korissa on käytettävä turvavaljaita, jos putoamista ei voida rajoittaa yleisin teknisin suojelukeinoin, työnsuunnittelulla eikä työmenetelmillä.
  • Työnantajan pitää hankkia henkilökohtaiset putoamissuojaimet työntekijöille, jotka tekevät toistuvasti töitä putoamisvaarallisissa kohteissa.
  • Henkilönostinta ei saa käyttää taakkojen nostamiseen tai laskemiseen, sen rakenteet on suunniteltu kestämään vain työntekijöiden ja heidän käyttämiensä työvälineiden nostamiseen.

TOT 11/12 -tutkintaraportti

Tutkintaryhmän työtä johti erikoistutkija Hannu Tarvainen, joka antaa tutkinnasta lisätietoja, p. 040 516 9255.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi.  


Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015