TOT 1/13: Väliaikainen tuenta on aina suunniteltava ja varmistettava

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä analysoi 14 vuosina 2000-2014 sattunutta työpaikkakuolemantapausta, jotka johtuivat työskentelystä varmistamattoman tai epävakaasti tuetun kappaleen tai taakan alla. 6 Näistä työpaikkakuolemantapauksista oli sellaisia, joista ei ole aiemmin raportoitu TOT-tutkinnassa. Lisäksi tutkinnan yhteydessä käytiin läpi useita muita aikaisempien vuosien samankaltaisia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Tapaturmatekijät

Puutteellinen tai lähes olematon työn suunnittelu johti useissa tapauksissa vaarallisten tilapäisratkaisujen käyttöön. Yhteistä tutkituille tapaturmille on, että tuennan varmistus on puuttunut ja on luetettu paikallaan olevan kappaleen vakauteen. Raskaan kappaleen nosto, pönkkääminen ja sidonta ajatellaan ehkä virheellisesti niin yksinkertaiseksi työvaiheeksi, ettei niitä suunnitella etukäteen.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Suuriin kappaleisiin pitää suunnitella nostoa ja tuentaa varten tartuntakohdat, jotka tiedetään tarvittavan valmistuksen, siirtojen, asennuksen, käytön ja huollon aikana.
  • Toistuvaan tuentaan järjestetään mitoitetut, työhön sopivat apuvälineet.
  • Kappaleen tai taakan nosto ja väliaikainen tuenta pitää aina suunnitella. Haastavista nostoista sekä taakoista, jotka nostetaan useilla nostureilla, tulee laatia kirjallinen nostotyösuunnitelma. Jos nostoa ei voida toteuttaa suunnitellusti, pitää työ keskeyttää ja tehdä uusi suunnitelma. Nostoa ja tuentaa ei saa improvisoida.
  • Jos kappale jätetään tuen varaan ja työ taukoaa, pitää vaara-alue merkitä ja rajata selvästi.
  • Irtonaisia tukikappaleita ei saa pinota päällekkäin. Apuvälineet, joita ei ole turvallista käyttää, tulee hävittää asianmukaisesti. Vaurioituneet sekä olosuhteiden ja käytön heikentämät puumateriaalit pitää poistaa käytöstä heti. Puumateriaaleihin on hyvä merkitä käyttöönottoaika näkyviin.
  • Nostetun tai väliaikaisesti tuetun kappaleen alle ei saa mennä, kappaletta tulee esimerkiksi mieluummin kääntää hallitusti tai paikallaan pysyminen tulee vielä varmistaa esimerkiksi suunnitellulla mekaanisella tuennalla.

Lisää toimintaohjeita löytyy tutkintaraportista: TOT 1/13

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari, p. 0404 504234, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936 ja johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582. Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tvl.fi.

Muokattu 22.12.2015