TOT 1/15 raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista

Teematutkintaan TOT 1/15 on valittu raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista tapaukset, joissa onnettomuuden keskeisenä riskitekijänä on ollut jokin ajoneuvotekniikkaan, kuormaan tai liikenneympäristöön liittyvä riskitekijä. Riskitekijöitä on lisäksi tarkasteltu sekä tekniikan, kuljettajan osaamisen että kuljetusten suunnittelun, kuljetusyritysten ja muiden toimijoiden näkökulmasta.

Teematutkinnan TOT 1/15 onnettomuustapauksissa kuljettaja ajoi raskaalla ajoneuvolla työajossa tavanomaisessa suomalaisessa liikenneympäristösssä. Kuljettajan huomion herpaantumisen, toimintakyvyn laskun tai äkillisen ajoneuvoteknisen vikaantumisen seurauksena ajoneuvo suistui tieltä ja/tai kaatui. Kuljettaja vammautui onnettomuuden yhteydessä ja menehtyi onnettomuuspaikalla.

Onnettomuustapauksissa keskeisenä ajoneuvoon, kuormaan ja kuormaamiseen liittyneinä teknisinä riskeinä todettiin ajoneuvon rakenteeseen liittyviä pysyviä riskejä ja ajoneuvon varustuksesta tai kunnossapidon heikkoudesta johtuneita riskejä. Lisäksi todettiin yksittäisiä kuormasta johtuneita riskejä. Samoin todettiin liikenneympäristön heikkoon törmäysturvallisuuteen liittyneitä riskejä.

Teknisten ja kuljettajan toimintaan liittyneiden riskien ohella aineistossa on todettu kuljetusten suunnitteluun, kaluston hankintaan ja ajojärjestelyihin liittyviä myötävaikuttavia riskejä. Tekniset riskit olivat vain yksittäistapauksissa välittömiä riskejä. Pääsääntöisesti ne olivat onnettomuuden välillisiä riskitekijöitä, eli riskitekijät olivat myötävaikuttamassa onnettomuuden syntyyn.

Useissa onnettomuustapauksissa välittömänä riskinä oli ajoneuvoteknisen vikaantumisen sijasta kuljettajan toimintaan liittyneet tekijät. Lisäksi kuljettajan kuolemaan myötävaikutti useissa tapauksissa se, että kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.

Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi teematutkinnassa on koottu järjestelmällisesti joukko turvallisuuden parannusehdotuksia. Parannusehdotukset liittyvät sekä riskienhallintaan että turvallisuusjohtamiseen: teknisten riskien ennaltaehkäisyyn, kuljettajan osaamiseen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen sekä kuljetustyön suunnitteluun.

TOT 1/15 tutkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään kuljettajan osaamiseen ja pätevyyteen (TOT 4/14) sekä töiden järjestelyyn (TOT 5/14) liittyviä, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia. Tutkinnan tavoitteena on vastaavien tapaturmien torjunta ja työturvallisuuden edistäminen kuljetustyössä.

Teematutkintojen aineistoina on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja.

Lue lisää TOT 1/15 -raportista

Muokattu 04.10.2016