TOT 18/10: Kuorman lastaus ja purkaminen tehtävä turvallisesti

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki vuonna 2010 rakennustyömaalla sattuneen kuorma-autonkuljettajan kuolemaan johtaneen työpaikkatapaturman.

Kuorma-auton kuljettaja oli peruuttanut puutavaralastia sisältäneen kuorma-auton betoniseinän viereen. Auton ja seinän väliin jäi noin 70 cm tila. Kuljettaja meni seinän ja auton väliin irrottamaan kuormasiteitä. Kaksi puutavaranippua, jotka painoivat noin kolme tonnia, liukuivat auton laidan yli ja kuljettaja jäi nippujen alle.

Tapaturmatekijät

Puutavaraniput oli kuormattu toispuoleisesti kuorma-auton lavalle purkutyön helpottamiseksi. Toispuoleinen epäsymmetrinen kuormitus johti kuitenkin auton kallistumiseen jo valmiiksi kaltevalla ajoluiskalla.

Kuorman sidontaliinat poistettiin ensin ja vasta sitten laitettiin nostoliinat kiinni torninosturin nostoapuvälineisiin.

Puutavaranippujen karhentamattomien muovisten suojahuppujen välissä oli lunta, mikä pienensi nippujen ja aluspuiden välistä kitkaa. Osa aluspuista oli ohuita rimoja, jotka eivät pitäneet painavia nippuja erillään.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi muun muassa:

  • Kuorman lastaamisessa on pyrittävä symmetriseen ja tasapainoiseen kuormitukseen.
  • Lumi ja jää on poistettava ennen kuormausta.
  • Aluspuiden pitää olla riittävän korkeita ja tasapaksuja. Ne on myös asetettava aina samalle pystylinjalle.
  • Puutavaranippujen suojahupuissa tulisi käyttää pintakarhennettua muovia. Jokaiseen nippuun tulisi asentaa nostoliinat valmiiksi.
  • Tavaroiden purkamispaikat tulee suunnitella ja sijoittaa mahdollisimman tasaiselle painumattomalle alustalle. Purkamispaikka ei saa olla ahdas ja kapea.
  • Ennen kuorman purkamista kuljettajan tulee suorittaa vaarojen tunnistaminen ja arviointi sekä varmistaa kuorman turvallisen purkamisen edellytykset.

TOT 18/10 -tutkintaraportti

Tutkintaryhmän työtä johti yli-insinööri Jussi Markkanen, joka antaa tutkinnasta lisätietoja, puhelin 050 60637, jussi.markkanen@saunalahti.fi .

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi.  

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015