TOT 4/14: Kuljettajien osaamiseen, pätevyyteen, koulutukseen ja ohjeistamiseen liittyneet riskitekijät raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa

Teematutkintaan TOT 4/14 on valittu onnettomuustapauksia, joissa onnettomuuden keskeisenä riskitekijänä on ollut jokin kuljettajan osaamiseen, pätevyyteen, koulutukseen tai ohjaukseen liittyvä riski. Onnettomuuksien riskitekijöitä on tarkasteltu lisäksi tekniikan, kuljetusten suunnittelun, kuljetusyritysten ja muiden toimijoiden näkökulmista.

Onnettomuustapauksissa kuljettaja ajoi raskaalla ajoneuvolla työajossa tavanomaisessa suomalaisessa liikenneympäristössä. Kuljettajan huomion herpaantumisen, toimintakyvyn laskun tai äkillisen ajoneuvoteknisen vian seurauksena ajoneuvo suistui tieltä ja/tai kaatui. Kuljettaja vammautui onnettomuuden yhteydessä ja menehtyi onnettomuuspaikalla.

Onnettomuustapauksissa keskeisinä kuljettajaan liittyvinä riskeinä todettiin sekä kuljettajan osaamisen niukkuutta ja ajoneuvokohtaisen osaamisen puutteita että kokeneidenkin kuljettajien ajonaikaista muuta toimintaa, ylinopeudella ajoa ja väsymystä.

Kuljettajan toimintaan liittyneiden riskien ohella aineistossa todettiin sekä tekniikkaan että kuljetusten suunnitteluun, kaluston hankintaan ja ajojärjestelyihin liittyviä välillisiä riskejä.

Tekniset riskit olivat yksittäistapauksissa onnettomuuden välittömiä riskejä. Tyypillisemmin ne olivat välillisiä riskejä, eli riskitekijät olivat myötävaikuttamassa onnettomuuden syntyyn. Lisäksi kuljettajan kuolemaan myötävaikutti se, että kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.

Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi teematutkinnassa on koottu järjestelmällisesti joukko turvallisuuden parannusehdotuksia. Parannusehdotukset liittyvät kuljettajakoulutukseen, kuljettajan opastukseen ja valvontaan sekä kuljettajan osaamisen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen.

Lisäksi on esitetty parannusehdotuksia, jotka liittyvät yritysten riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen: teknisten riskien minimointiin ja kuljetustyön suunnitteluun. Näiden ohella edellytetään kuljettajan ajo-oikeutta ja ajokykyä koskevien tietojen antamista ohjaavan lainsäädännön ja tiedonkulun kehittämistä turvallisuuden parantamiseksi.

TOT 4/14 tutkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään teknisiin riskitekijöihin (TOT 1/15) sekä töiden järjestelyyn (TOT 5/14) liittyviä, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia. Tutkinnan tavoitteena on vastaavien tapaturmien torjunta ja työturvallisuuden edistäminen kuljetustyössä.

Teematutkintojen aineistoina on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja.

Lue lisää TOT 4/14 -raportista

Muokattu 17.11.2016