TOT 7/11: Kuljettajan varmistettava kuorma-auton käsijarrun käyttö

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki 11 vuosina 1994 - 2014 sattunutta kuorma-auton käsijarrun kytkemättä jättämisestä aiheutunutta työpaikkakuolemantapausta.

Tapaturmatekijät

Tutkituissa tapaturmissa kuljettaja on puristunut joko renkaiden alle tai liikkeelle lähteneen massan ja kiinteän pystysuuntaisen esteen väliin. Yhtä tapausta lukuun ottamatta kaikissa muissa tutkituissa tapauksissa on käsijarru jäänyt kytkemättä päälle tai se ei ole kytkeytynyt päälle. Kaikissa tutkituissa tapauksissa vaihde on ollut vapaalla, useissa tapauksissa myös moottori on ollut käynnissä ja kuljettaja on ollut ohjaamon ulkopuolella. Kuljettaja on useissa tapauksissa yrittänyt nousta liikkumaan lähteneen ajoneuvon ohjaamoon. Kuljettajan lisäksi hallitsemattomassa liikkeellelähtötilanteessa vaaralle altistuvat muutkin alueella olevat henkilöt.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Kuljettajan pitää huolehtia vetoauton sekä perävaunun paikalla pysyminen. Jos työrutiiniin tulee häiriö, on hyvä pysähtyä hetkeksi arvioimaan tilanne ja vasta sitten jatkaa työtä.
  • Kuljettajan tulee käyttää kuorma-auton käsijarrua ja varmistua ennen ohjaamosta ulos lähtemistä, että jarru ja sen sulkuventtiili ovat kytkeytyneet toimintaan.
  • Ajoneuvon paikallaan pysyminen tulee aina varmistaa. Lastauslaiturissa varmistaminen tehdään ensisijassa sidonnalla tai lukituslaitteilla. Mikäli sidonta ja lukitus eivät riitä, voidaan käyttää lisäksi kiiloja.
  • Lastaus- ja purkupaikkojen pintojen pitäisi olla vaakasuoria. Lastauslaiturin kohdalla pinnan kaato tulisi olla lievästi laituria kohden.
  • Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on syytä arvioinnin perusteella rajoittaa tarpeetonta liikkumista ja oleskelua lastaus- ja purkupaikoilla. Kulkureitit on merkittävä ja selvästi erotettava tavaransiirtojen reiteistä.
  • Kuorma-autoja tai perävaunuja ei saa ajaa liian lähekkäin laituriin tai pysäköintiriviin. Kuljettajan työvaiheille tulee varata riittävästi vapaata tilaa.
  • Nouseminen liikkuvaan kuorma-autoon on vaarallista. Mikäli ajoneuvo lähtee rullaamaan hallitsemattomasti, pitää ensisijaisesti varoittaa muita vaarasta.
  • Kuorma-autoissa ja perävaunuissa, joita käyttää useampi kuin yksi kuljettaja, on syytä olla ajopäiväkirja, johon kirjataan myös huomiot toimintahäiriöistä ja jonka kuljettaja tarkastaa ennen ajoa. Jos jarrujärjestelmässä havaitaan toimintahäiriö, on se korjattava heti.

Lisää toimintaohjeita löytyy tutkintaraportista: TOT 7/11

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari, p. 0404 504234,  työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936 ja johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582. Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tvl.fi.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015