TOT-käsikirja julkaistu

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintojen (TOT-tutkintojen) aloittamisesta on kulunut 30 vuotta. TOT-menettelyssä on tutkittu vuosikymmenien kuluessa yli 1000 ihmisen kuolemaan johtaneet työtapaturmat. Näiden lisäksi tutkittiin katastrofaalisia työtapaturmia jo vuosina 1971-1984.

TOT-toiminnan lähtökohdista ja toimintatavoista on laadittu uusi TOT-käsikirja. Käsikirjassa on kuvattu työpaikkaonnettomuuksien tutkinnassa sovellettavattoimintatavat.

Käsikirjan alussa esitellään TOT-toiminnan historia ja se millaisten kehitysaskelien kautta  nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Tämän jälkeen kuvataan TOT-toimintaan liittyvien toimijoiden roolit ja tutkintaprosessi.  

Pääosa käsikirjasta käsittelee onnettomuustutkinnoissa sovellettavaa tutkintamenetelmää ja sen mukaisesti toteutettavaa raportointia. Tavoitteena on, että käsikirja palvelisi tutkintaoppaana varsinaiseen TOT-toimintaan osallistuvien tahojen lisäksi myös yksittäisiä työpaikkoja, tutkijoita, viranomaisia ja kaikkia muitakin onnettomuuksien tutkinnasta kiinnostuneita tahoja. 

TOT-käsikirja löytyy "Julkaisut"-sivulta.

Muokattu 09.06.2016