TVL:n sivuilta tietoa uudesta työtapaturma- ja ammattitautilaista

Mediassa on esitetty viime aikoina harhaan johtavia ja osin täysin vääriäkin tulkintoja 1.1.2016 voimaan tulevan työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) soveltamisesta. Kyse on yksittäisten toimijoiden ja toimittajien tulkintavirheistä, joihin Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ei aio puuttua yksityiskohtaisesti.  

Haluamme kuitenkin erikseen painottaa, että Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kotisivuilla on julkaistu tosiallista tietoa lakiuudistuksesta ja uuden lain soveltamisesta 1.1.2016 tai tämän jälkeen sattuviin vahinkotapahtumiin.

Keskeisimmät muutokset on luettavissa 7.5.2015 julkaistusta tiedotteesta. Säännösten yksityiskohtaiset perustelut löytyvät hallituksen esityksestä (HE 277/2014 vp).

Linkit:
Työtapaturma- ja ammattitautilaki, voimaan 1.1.2016 (TyTAL 459/2015, Finlexin sivuilla)
Hallituksen esitys (HE 277/2014 vp)
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tiedote 7.5.2015
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton mediatiedote 5.7.2015

Muokattu 04.12.2015