Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hallinto ja korvaustoiminta siirtyvät TVL:lle 1.4.2015 alkaen

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooliin kuuluvat henkivakuutusyhtiöt ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ovat sopineet, että työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hallinto ja korvaustoiminta siirtyvät Henkivakuutusosakeyhtiö Retrosta TVL:lle 1.4.2015 alkaen. Siirron syynä ovat Retron uudet omistusjärjestelyt.

Korvaustoimintaa aiemmin hoitaneet toimihenkilöt siirtyvät vanhoina työntekijöinä TVL:n palvelukseen.

Siirrosta ei aiheudu muutoksia Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin toimintaan tai ryhmähenkivakuutusturvaan. Korvaustoiminta jatkuu entisellään uuden palveluntarjoajan hoidossa. Myös vakuutusasioiden hoito säilyy nykyisenlaisena.

Lisätietoja: Heikki Saalamo Henkivakuutusosakeyhtiö Retrosta, p. 020 7631 686
ja Jussi Kauma Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta, p. 0404 504208

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin yhteystiedot muuttuvat 1.4.2015 alkaen

 

postiosoite      PL 275, 00121 Helsinki
katuosoite       Bulevardi 28, 00120 Helsinki
puhelin             0409 222 900 
faksi                   0404 504 246

www.trhv.fi
trhv@tvl.fi 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus  on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Vakuutuksen ottaa ja vakuutusmaksut maksaa työnantaja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä vahinkovakuutusyhtiön kautta.

Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.

Muokattu 04.12.2015