Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät 2016

Vuoden 2016 alusta voimaan tulevassa työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 29.10.2015 vahvistanut vuoden 2016 palkkakertoimeksi 1,373 ja työeläkeindeksiksi 2519. 

TyTAL:n euromäärät ja tulosovitusperusteen euromäärä ovat vuonna 2016 seuraavat:

⃰*-merkityissä korvauksissa on lakitekstiin jäänyt virheellinen euromäärä. Euromäärien korjaukset ovat eduskunnassa vireillä (HE 93/2015 vp). Niistä annetaan uusi laki siten, että oikeat määrät tulevat voimaan 1.1.2016. Tämän taulukon laatimisessa on käytetty oikeita euromääriä. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005. 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVL, puhelin 0404 504 265

Muokattu 04.12.2015