Työtapaturmat ja tapaturmataajuudet laskivat vuonna 2014

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat yhteensä noin 117 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa vuonna 2014. Määrä on noin 5 % edellisvuotta pienempi. Korvatuista tapaturmista hieman alle 100 000 oli työpaikkatapaturmia, mikä oli noin 2 % vähemmän kuin vuonna 2013. Lisäksi vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin noin 6 500 työtapaturmaa.

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä pysyi ennallaan

Ennakkoarvion mukaan työpaikkatapaturmissa kuoli viime vuonna 20 palkansaajaa. Vuonna 2013 työpaikkatapaturmissa sai tämän hetken tiedon mukaan surmansa 20 ja työmatkatapaturmissa 12 palkansaajaa.

Työmatkatapaturmissa kuolleiden määrästä ei esitetä tänä vuonna ennakkoarviota. Tieto palkansaajien työmatkatapaturmakuolemien lukumäärästä julkaistaan ensi syksynä, kun vuoden 2014 lopulliset tapaturmaluvut julkaistaan.

Tapaturmataajuudet laskivat

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli noin 29,3 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Taajuusluku laski hieman vuodesta 2013, jolloin taajuus oli 29,6.

- Talouden taantumassa työt vähenevät tyypillisesti keskimääräistä korkeamman riskin toimialoilla, mikä selittää taajuuden laskua. Toki myös työturvallisuudessa on otettu hyviä edistysaskelia. Tapaturmien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet nousevat korostetusti esille taloudellisesti vaikeina aikoina, toteaa johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

Toimiala                                        Tapaturmataajuus vuonna 2014 (vuonna 2013)

Teollisuus                                                                                               35 (33)Rakentaminen                                                                                        63 (63)
Vähittäis- ja tukkukauppa                                                                       30 (29)
Kuljetus ja varastointi                                                                             43 (46)
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta                                                               52 (52)Kuntasektori                                                                                           22 (24) 

Kaupan ja teollisuuden aloja lukuun ottamatta tapaturmataajuudet ovat joko laskeneet tai pysyneet edellisvuoden tasolla. Erityisesti rakentamisen toimialalla on saavutettu hyvä, jo vuosia kestänyt laskeva taajuustrendi. Teollisuuden toimialoilla nyt havaittuun taajuuden nousuun tulee suhtautua varauksella, koska talouden taantumassa taajuuslaskennan perusteena käytettävään tuntiarvioon liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Rakentamisen tapaan myös teollisuudessa taajuuden laskeva trendi on kestänyt tätä poikkeusta lukuun ottamatta jo vuosia. 

Lisätietoja: Johtaja Mika Tynkkynen puh. 040 771 1582.

Lisäaineistoja, esimerkiksi maakuntakohtaiset työpaikkatapaturmataajuudet, löytyy TVL:n kotisivuilta: www.tvl.fi Tilastot_Tilastojulkaisut_Ennakkoarvio-sivulta.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton lakisääteisenä tehtävänä on työtapaturmien ja ammattitautien sekä niihin johtaneiden syiden ja seurauksien tilastointi. Vuosittain maaliskuussa julkaistaan edellisvuoden työtapaturmien lukumäärien ennakkoarvio. Lopulliset lukumäärät ja taajuudet julkaistaan vuosittain syyskuussa.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutusjärjestelmästä korvataan työtapaturmien lisäksi ammattitauteja sekä ammattitautiepäilyjen tutkimuskuluja.

Muokattu 04.12.2015