Työtapaturmat ja tapaturmataajuus kääntyivät lievään nousuun vuonna 2015

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2015 yhteensä noin 123 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Lisäksi vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin noin 6500 työtapaturmaa.

Palkansaajien korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 101 000 ja työn ja kodin välisillä matkoilla sattuneita työmatkatapaturmia noin 22 000. Työpaikkatapaturmien määrä nousi noin 2 % vuodesta 2014.

Työmatkatapaturmien määrä nousi selvästi (noin 26 %) edellisvuodesta, jolloin työmatkatapaturmia sattui tavanomaista vähemmän (17587 kpl). Sekä työpaikka- että työmatkatapaturmien lukumäärät palasivat vuoden 2013 tasolle.

Toimialojen yhteenlaskettu työpaikkatapaturmataajuus nousi 

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli noin 29,8 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Taajuusluku nousi hieman vuodesta 2014, jolloin taajuus oli 29,2. Pitkällä aikavälillä taajuustrendi on ollut kuitenkin selvästi laskeva.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuuden kehitys päätoimialoilla

 

(Taulukon yksikkö on työpaikkatapaturmaa per miljoonaa työtuntia) 

Toimiala  2015   2014   2013  
Teollisuus   33   34   33
Rakentaminen   63   62   63
Vähittäis- ja tukkukauppa   30   30   29
Kuljetus ja varastointi   45   43   46
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta              53   52   52
Kuntasektori   24   23   24

 

Teollisuuden toimialaa lukuun ottamatta tapaturmataajuudet joko nousivat tai pysyivät edellisvuoden tasolla. Monilla päätoimialoilla taajuus palasi vuoden 2013 tasoon. Pidemmällä aikavälillä erityisesti rakentamisen ja teollisuuden toimialan taajuustrendi on kuitenkin ollut laskeva.  Vähittäis- ja tukkukaupan osalta taajuus on pysytellyt viimeisen kymmenen vuotta hyvin samalla tasolla. Kuntasektorilla taajuustrendi on ollut pidemmällä aikavälillä hieman nouseva.

”Muutoksia ei voi pitää merkittävinä minkään tarkastellun toimialan osalta. Tätä johtopäätöstä voi pitää hyvin odotettuna, sillä mitään merkittäviä uutisia tuotannon ja talouden muutoksista ei ole tiedossa. Rakentamisessa ja teollisuudessa on havaittu orastavia positiivisia merkkejä. Tuotannon elpyminen ja töiden lisääntyminen saattaa hyvinkin selittää nyt työtapaturmatilastoissa havaittuja muutoksia. Työturvallisuustilanteen muuttumisen näkökulmasta näistä muutoksista ei voida lausua mitään.”, kertoo johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä nousi

Ennakkoarvion mukaan työpaikkatapaturmissa kuoli viime vuonna 25 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 10 palkansaajaa. Vuonna 2014 työpaikkatapaturmissa sai tämän hetken tiedon mukaan surmansa 22 ja työmatkatapaturmissa 9 palkansaajaa.

Vuonna 2013 palkansaajien kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä oli ennätyksellisen pieni (16 palkansaajaa). Näyttää valitettavasti kuitenkin siltä, että näin suuri tason muutos ei ole ollut pysyvä.

Lisätietoja: Työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari puh. 040 354 5914. Johtaja Mika Tynkkynen puh. 040 771 1582.

 

Tapaturmavakuutuskeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on työtapaturmien ja ammattitautien sekä niihin johtaneiden syiden ja seurauksien tilastointi. Vuosittain keväällä julkaistaan edellisvuoden työtapaturmien lukumäärien ennakkoarvio. Lopulliset lukumäärät ja taajuudet julkaistaan vuosittain syksyllä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmästä korvataan työtapaturmien lisäksi ammattitauteja sekä ammattitautiepäilyjen tutkimuskuluja.

Muokattu 27.04.2016