Työtapaturmien lukumäärä ja taajuus laskivat vuonna 2014

Vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2014 yhteensä 116 331 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Määrä on noin 5,6 % edellisvuotta pienempi. Korvatuista työtapaturmista 98 743 sattui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä laski vuodesta 2013 noin 2,8 % ja työmatkatapaturmien noin 18,7 %.

Vuonna 2014 sattui 29,2 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Taajuustaso tarkoittaa käytännössä, että noin 22 palkansaajaa kohden korvattiin keskimäärin yksi työpaikkatapaturma. Työpaikkatapaturmien taajuus laski hieman vuodesta 2013, jolloin taajuus oli 29,6 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia.

Vuonna 2013 työpaikkatapaturmissa kuoli 16 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 13 palkansaajaa. Määrä on kaikkien aikojen matalin. TVL:n ennakkoarvion mukaan vuonna 2014 työpaikkatapatumissa kuoli 20 palkansaajaa.

Oikea kehityssuunta – vauhti voisi olla rivakampaa

– Tapaturmien lukumäärän ja taajuuden lasku on tietysti aina positiivinen uutinen. On kuitenkin tärkeää analysoida syyt trendien taustalla. Taajuustaso laskee, kun tapaturmat vähenevät suhteellisesti enemmän kuin tehdyt työtunnit. Taajuuksia tarkasteltaessa olisi aina huomioitava myös tehtyjen työtuntien sisällön muutokset. Työtuntitilastossa kun ei erotella sitä, missä olosuhteissa tunnit on tehty – rakennusmiehen työtunti rakennuksella on aivan eri asia riskinäkökulmasta kuin tunti vaikkapa työhön liittyvässä koulutuksessa, toteaa informaatio- ja valvontatoiminnon johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

Tynkkysen mukaan talouden taantumassa työt vähenevät tyypillisesti korkeamman tapaturmariskin toimialoilla, kuten rakentamisessa ja teollisuudessa. Tämä johtaa luonnollisesti myös kokonaistaajuuden laskuun ja voi samalla häivyttää yksittäisten, pienempien ja pienemmän riskin toimialojen trendin vastaista kehitystä. Johtopäätöksiä ei siis pitäisi vetää liian suurien kokonaisuuksien perusteella.

– Kaiken kaikkiaan Suomi edustaa työturvallisuudessa kuitenkin ”hyvää eurooppalaista” keskitasoa. Työturvallisuuden kärkimaiden joukkoon meillä on vielä matkaa, mutta esimerkiksi rakennusalalla ja teollisuudessa on saavutettu merkittäviä tuloksia työturvallisuuden kehittämisessä kuluneiden 10-15 vuoden aikana. Suunta on oikea, mutta kovin paljon on vielä tehtävää työturvallisuuden edistämisen saralla.

Yrittäjien työtapaturmien lukumäärä laski

Yrittäjille, jotka olivat ottaneet vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen, korvattiin 6 572 työtapaturmaa, joista 508 oli työmatkatapaturmia. Yrittäjille sattuvat työtapaturmat ovat samantyyppisiä kuin palkansaajien työtapaturmat.

Lisätietoja antavat: työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari, puhelin 0404 504234, marja.kaari@tvl.fi, tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho, puhelin 0400-157936, janne.sysi-aho@tvl.fi ja johtaja Mika Tynkkynen, puhelin 040 771 1582, mika.tynkkynen@tvl.fi

Linkit:
Työtapaturmat – Tilastojulkaisu 2015 (pdf)

TVL julkaisee seuraavaksi maalis-huhtikuussa 2016 ennakkotietoja vuonna 2015 sattuneista vahinkotapahtumista.

TVL:n tilastoi työtapaturmat sekä niiden syyt ja seuraukset työtapaturmien torjuntatyön edistämiseksi. TVL tuottaa vuosittain laajan tilastojulkaisun korvatuista työtapaturmista, niiden sattumistavoista ja syistä.

Muokattu 04.12.2015