Työturvallisuusopas vesihuoltolaitoksille

Työterveyslaitos on julkaissut työturvallisuusoppaan vesihuoltolaitoksille.

Uusi työturvallisuusopas on tarkoitettu vesihuoltolaitosten työntekijöille ja urakoitsijoille sekä muille vesihuollossa toimiville. Opas sisältää tietoa alan työturvallisuudesta, keskeisistä riskeistä ja niiden torjunnasta niin talous- ja jätevesien käsittelyssä kuin verkostotoiminnassakin.

Oppaasta löytyy ohjeet turvallisiin työskentelytapoihin ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä, lisäksi siitä löytyy vesihuoltolaitoksilla käytössä olevia ohjeita ja mallilomakkeita.

Vesihuollon töissä on paljon riskialttiita työtehtäviä. Tapaturmavaaroja aiheutuu esimerkiksi kaivannoissa tai liikenteen seassa työskentelystä sekä teline-, tikas- ja nostotöissä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilaston mukaan vuonna 2013 vesihuoltolaitosten piiriin kuuluvilla työpaikoilla sattui 109 työpaikkatapaturmaa.

– Tapaturmista merkittävä osa tapahtui laitosten ja toimistojen ulkopuolella kaivannoissa ja muissa ulko-olosuhteissa, kertoo vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen Työterveyslaitokselta. Oppaaseen on kirjattu tapaturmavaarallisia töitä ja niiden riskinhallintakeinoja.

Opas on toteutettu Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

Opas on ladattavissa maksutta Työterveyslaitoksen internetsivuilla www.ttl.fi/vesihuolto.

Muokattu 04.12.2015