TyTAL-tiedote

Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne TyTAL).

TVL:n tiedotteella on kuvattu työtapaturma- ja ammattitautilain keskeisimmät muutokset nykytilaan verrattuna. Kuvaus etenee lain systematiikkaa noudattaen. Säännösten yksityiskohtaiset perustelut löytyvät hallituksen esityksestä (HE 277/2014 vp). 

Tiedotteen lopussa on kooste eräiden erityisryhmien vakuuttamisesta ja erinäisistä muista uuteen lakiin liittyvistä aiheista.

TVL:n TyTAL-tiedote 7.5.2015 (pdf-tiedosto)

TVL:n TyTAL-sivut

Muokattu 04.12.2015