Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2013

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi.

Rahamäärät ovat laissa vuoden 2009 tasolla (palkkakerroin 1,192). Vuonna 2013 palkkakerroin on 1,327.

Vuoden 2013 rahamäärät:

Lain 1 ja 15 §:ssä tarkoitettu tuloraja on 10 690 €.

Lain 11 § 1 momentissa tarkoitettu vuosityöansion enimmäismäärä on 111 330 €.

Lain 11 § 2 momentissa tarkoitettu vuosityöansio on 33 400 €.


Lisätietoja: lakimies Mika Mänttäri, TVL, puhelin 0404 504 221

Muokattu 04.12.2015