Uusi ammattiluokitus käyttöön lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa

Luokitusmuutoksia lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa

TVL:n hallituksen päätöksellä lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa otetaan käyttöön Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 (TK2010). Päätöksen mukaisesti kukin vakuutuslaitos vaihtaa luokitusta harkintansa mukaan joko 1.1.2015 tai 1.1.2016 alkaen. 

Uusi luokitus vaikuttaa TVL:n tilastoinnin ammattiluokittaisiin aineistoihin sekä siirtomenettelyyn toimitettaviin ammattiluokittaisiin tietoihin. Siirtomenettelyllä tarkoitetaan tässä tapaturmavakuutuslain 35 a §:n ja STM:n asetuksen 1161/2011 mukaista tilastohistoriatietojen välittämistä sekä sopimuspohjaista vakuutusten irtisanomista koskevaa tiedonsiirtoa. TVL on määritellyt vähimmäistarkkuuden, jolla vakuutuslaitosten on toimitettava ammattiluokittaiset aineistonsa TVL:n tilastointia varten. Vakuutuslaitokset voivat halutessaan käyttää myös tarkempia luokituskoodeja. 

Luokituksen vaihtamisessa huomioitavaa on, että käytöstä poistuva TVL:n ammattiluokitus (TVL2009) ja uusi TK2010  ovat niin erilaiset rakenteeltaan, että pääsääntöisesti suora käännös yksittäisten luokkakoodien välillä ei ole mahdollinen. 

Lisätietoa Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta (TK2010):
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index.html
http://kanta.stat.fi:8080/exist/rest/db/Apps/LuokitusEkspertti/query.xq 

Ammattiluokitus kokonaisuudessaan lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa sovellettavassa muodossa:http://www.tvl.fi/fi/Julkaisut-ja-lomakkeet/        

TVL:n ylläpitämä riskiluokitus 1.1.2015 alkaen
 

Tapaturmavakuutuslain 1.1.2012 voimaan tulleen lain muutoksen (35 § 4 mom.) mukaan jokainen vakuutusyhtiö voi soveltaa maksuperusteissaan omaa riskiluokitustaan. TVL:n on kuitenkin edelleen ylläpidettävä tapaturma- ja ammattitautiriskiä kuvaavaa riskiluokitusta (35 e §). 

Koska TVL:n ylläpitämä riskiluokitus perustuu keskeisesti ammattiluokitukseen, myös se muuttuu ammattiluokituksen vaihtuessa. Sekä TVL2009- että uuden TK2010-ammattiluokituksen ammattikoodit voidaan jakaa uuden riskiluokituksen luokkiin, mikä ei aikaisemman ns. vastuuluokituksen tapauksessa olisi onnistunut.  Uusi riskiluokitus on myös tehty erikseen työpaikkatapaturmille (TP), työmatkatapaturmille (TM) ja ammattitaudeille (AT). 

TVL:n hallituksen päätöksen mukaisesti uusi riskiluokitus tuli voimaan 1.1.2015. 

Ammattiluokkien jako riskiluokkiin (TK2010 ja TVL2009): http://www.tvl.fi/fi/Julkaisut-ja-lomakkeet/  

Yhteystiedot 

Ammattiluokituksen vaihtoon tai uuden ammattiluokituksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaavat TVL:ssä:
tilastopäällikkö Juha Hemminki, puhelin 0404 504204
tilastomatemaatikko Katri Kytömäki, puhelin 0404 504209 

TVL:n uuteen riskiluokitukseen liittyviin kysymyksiin vastaa:
matemaatikko Hanna Eskola, puhelin 0404 504222

Muokattu 04.12.2015