Vakuutuslaitoksen hankkima lisäselvitys valitusvaiheessa

Vakuutuslaitoksia pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että jos valitusvaiheessa hankitaan vakuutuslaitoksen toimesta lisäselvityksiä, myös nämä lisäselvitykset tulee lähettää valittajalle tiedoksi vastineen lisäksi. Jotta muutoksenhakuelin voi varmistua siitä, että näin on menetelty, tämän tiedoksi antamisen tulee ilmetä myös muutoksenhakuelimelle toimitettavista asiakirjoista.   

Tämä tiedote liittyy korkeimman oikeuden antamaan päätökseen 1083/2015:

Tapaturmakorvausta koskeva asia oli ratkaistu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa varaamatta vakuutetulle tilaisuutta lausua vakuutuslaitoksen hankkiman lisäselvityksen johdosta. Vakuutusoikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, 0404 504 228

Muokattu 04.12.2015