Valituksen käsittelyaika vakuutusoikeudessa – vakuutuslaitoksen kuulemiskirjeeseen ei mainintaa asiasta

Kun vakuutuslaitos siirtää valitusasian vakuutusoikeudelle käsiteltäväksi, vakuutuslaitos lähettää muutoksenhakijalle kuulemiskirjeen ja kopion vakuutuslaitoksen lausunnosta. Kuulemiskirjeessä kerrotaan, että muutoksenhakija voi lähettää vakuutusoikeudelle vastaselityksen vakuutuslaitoksen lausunnon johdosta. Tällöin on myös kerrottu arvio käsittelyajasta vakuutusoikeudessa.

Vakuutusoikeus lähettää kaikissa vireille tulleissa valitusasioissa muutoksenhakijalle ilmoituksen vireilletulosta. Kirjeessä ilmoitetaan mm. vireilletuloajan mukainen arvio odotettavissa olevasta käsittelyajasta vakuutusoikeudessa. Näin ollen ei ole tarpeen, että vakuutuslaitoksen kirjeessä on maininta arvioidusta käsittelyajasta.   

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, 0404 504 228

Muokattu 04.12.2015