Valitukset ja itseoikaisupäätökset 2014

Vakutuuslaitokset ovat toimittaneet TVL:lle tiedot vuoden 2014 valituksista ja itseoikaisupäätöksistä. Toimitetuista tiedoista on koottu seuraava yhteenveto:

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetut valitukset 2014

Valitukset 4 975 kappaletta Itseoikaisut 257 kappaletta (5,17 %)

Vakuutusoikeudelle osoitetut valitukset 2014

Valitukset 882 kappaletta Itseoikaisut 3 (0,34 %) 

Itseoikaisupäätösten asiajako 2014

Tilastotaulukko itseoikaisupäätöksistä vuonna 2014

Vakuutuslaitoksen tapaturmavakuutuslain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla päätöksestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi siihen tyytymätön puolestaan hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Valitukset on toimitettava vakuutuslaitokselle, joka voi itseoikaista päätöksensä eli antaa asiassa uuden päätöksen, jos vakuutuslaitos hyväksyy kaikilta osin sille toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset. Tällöin valitusta ei enää käsitellä muutoksenhakuelimessä.

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, puhelin 0404 504 265.

Muokattu 04.12.2015