Valitukset ja itseoikaisupäätökset 2015

Vakuutuslaitokset ovat lähettäneet TVK:lle valitusten ja itseoikaisupäätösten lukumäärät vuodelta 2015.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitettuja valituksia oli yhteensä 4 491, ja näiden johdosta tehtiin itseoikaisupäätöksiä 233 (5,19 %).

Vakuutusoikeudelle osoitettuja valituksia oli yhteensä 872, ja näiden johdosta itseoikaisupäätöksiä tehtiin kolme (0,34 %).

Mikä on itseoikaisupäätös?

Jos vakuutuslaitoksen päätöksen saanut on tyytymätön siihen, hän voi hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa Vakuutusoikeuteen.

Kummassakin tilanteessa muutoksenhakuasteelle osoitettu valitus toimitetaan päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle. Jos vakuutuslaitos katsoo, että valitus johtaa päätöksen muuttamiseen, se antaa asiassa uuden päätöksen (itseoikaisupäätös). Tällöin asia ei mene muutoksenhakuasteeseen. Jos vakuutuslaitos katsoo, ettei aihetta päätöksen muuttamiseen ole, se lähettää asiakirjat eteenpäin muutoksenhakuasteelle.

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVK, puh. 0404 504265

Muokattu 09.03.2016