Valitukset ja itseoikaisupäätökset vuosina 2011-2012

Vakuutuslaitokset ovat toimittaneet TVL:lle tiedot vuosien 2011 ja 2012 valituksista ja itseoikaisupäätöksistä. Toimitetuista tiedoista on koottu seuraava yhteenveto:

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetut valitukset

  2011   2012  
  kpl % kpl %
Valitukset 5 324   5 001  
Itseoikaisut 323 6,07 302 6,04
 

 

Vakuutusoikeudelle osoitetut valitukset

  2011   2012  
  kpl % kpl %
Valitukset 987   945  
Itseoikaisut 3 0,30 2 0,21

 

 

Itseoikaisupäätösten asiajako:
       
 
2011
 
2012
 
 
kpl
%
kpl
%
Oikeus korvaukseen
 107
 33
 108
 35,1
Sairaanhoito
 92
 28,4
 76
 24,7
Oikeus päivärahaan
 51
 15,7
 55
 17,9
Päivärahan suuruus
 5
 1,5
 4
 1,3
Oikeus tapaturmaeläkkeeseen
 11
 3,4
 16
 5,2
Haittaraha
 14
 4,3
12 3,9
Kuntoutus
 6
 1,9
 16
 5,2
Vuosityöansio
 11
 3,4
 6
 1,9
4 viikon päiväraha
 1
 0,3
 2
 0,6
Perhe-eläke
 0
 0
 0
 0
Tapaturmaeläkkeen suuruus
 4
 1,2
 1
 0,3
Selvittely-/tutkimuskulut
 2
 0,6
 1
0,3
Oikeus elinkorkooon
 1
 0,3
 2
0,6
Kodinhoitokustannukset
 3
 0,9
 1
 0,3
Haittalisä
 3
 0,9
 3
 1,0
Harkinnan varainen täyd. kork.
 0
 0
 1
0,3
 Viivästyskorotus
 1
 0,3
 0
 0
Muu
 12
 3,7
 4
 1,3
Yhteensä
  324
 100
308 100

Vakuutuslaitoksen tapaturmavakuutuslain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla päätöksestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi siihen tyytymätön puolestaan hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Valitukset on toimitettava vakuutuslaitokselle, joka voi itseoikaista päätöksensä eli antaa asiassa uuden päätöksen, jos vakuutuslaitos hyväksyy kaikilta osin sille toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset. Tällöin valitusta ei enää käsitellä muutoksenhakuelimessä.

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, puhelin 0404 504 265

Muokattu 04.12.2015