Viisi vinkkiä turvalliseen kesätyöhön

Kesätyöntekijät ja harjoittelijat tulevat taas monille työpaikoille tuuraamaan vakituisten työntekijöiden kesälomia ja tasaamaan sesongin ruuhkahuippuja.

Kesätyöntekijöiden joukossa on ensimmäiseen työhönsä tulevia sekä jo useamman kesän töitä tehneitä. Jokaiselle kesätyöntekijälle on kuitenkin hyvä laatia henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma.

”Nuorille sattuu usein ja useita lieviä vahinkoja. Näistä voi valitettavasti oppia vaaroja vähättelevän ajattelu- ja toimintarutiinin, joka saattaa kostautua ennemmin tai myöhemmin työelämän aikana vakavana onnettomuutena. Siksikin nuorten työntekijöiden tapaturmien ennaltaehkäisyyn pitää kiinnittää erityistä huomiota.”, toteaa työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho TVL:sta.

Viisi vinkkiä kesätöiden turvalliseen järjestämiseen

1)      Jokainen kesätyöntekijä tarvitsee huolellisesti suunnitellun ja toteutetun perehdytyksen työtehtäviin ja työympäristöön. Perehdytyksessä tulee käydä läpi työn vaarat, niiden hallinta sekä turvalliset työn suoritustavat. Perehdytys kannattaa jaksottaa pidemmälle ajalle kuin vain ensimmäisiin työpäiviin. Uuden työn aloittaminen saattaa jännittää niin, että osa ensimmäisten päivien opastuksesta jää omaksumatta.

2)      Kesätyöntekijälle olisi hyvä nimetä kokenut työntekijä opastajaksi. Kesätyöntekijän opastajan tulee itse toimia esimerkkinä työn turvallisessa tekemisessä ja esimerkiksi henkilösuojainten käyttämisessä. Opastajan on hyvä rohkaista kesätyöntekijää kysymään rohkeasti, jos jotakin asiaa ei tiedä, osaa tai ymmärrä.

3)      Työskentelyn alkuvaiheessa kesätyöntekijän työskentelyä tulee seurata ja varmistua jatkuvalla valvonnalla, että kesätyöntekijä on oppinut tekemään työtehtävänsä turvallisesti ja oikein.

4)      Kesätyöntekijälle tulee opastaa kaikkien työssä käytettävien apuvälineiden turvallinen käyttö sekä työolojen siisteyden ja hyvän järjestyksen merkitys työturvallisuudelle.

5)      Perehdyttämistä tulee tarvittaessa jatkaa ja täydentää kesätyön jatkuessa. Huolella tehty perehdyttäminen takaa kesätyöntekijälle turvallisen kesätyön, luo myönteisen kuvan työelämästä ja työyhteisöstä sekä työnantajasta.

Tilastotietoisku kesäkuukausina nuorille sattuvista työpaikkatapaturmista

Vuonna 2013 alle-25-vuotialle sattui kesä-, heinä- ja elokuussa 5 121 työpaikkatapaturmaa.

Näistä työsuoritukseltaan eniten, yhteensä 1337 tapaturmaa, aiheutui esineitä käsiteltäessä. Toiseksi eniten oli liikkumistapaturmia, 1258 tapaturmaa, ja 905 tapaturmaa sattui käsikäyttöisillä työkaluilla työskenneltäessä. Myös erilaisia taakkojen nostamiseen ja kantamiseen liittyviä tapaturmia sattui yhteensä 694.

Sormien, rystysten, kämmenen, kämmenselän ja ranteen vammoja näistä oli yhteensä 2013. Jalkojen eri osien loukkaantumisia työpaikkatapaturmissa oli yhteensä 1207. Silmätapaturmia oli 530.

Muokattu 04.12.2015