Viivästyskorot 1.1. – 30.6.2016

Suomen Pankin ilmoittamat viivästyskorot ajalle 1.1.–30.6.2016 ovat 7,5 % (korkolain 4 §:n 1 mom.) ja 8,5 % (korkolain 4 a §:n 1 mom.). Ensin mainittua korkoa käytetään tapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena ja työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä tarkoitettuna viivästyskorotuksena. Vakuutusmaksuissa viivästyskorko on kaupallisia sopimuksia varten annettu 8,5 %.

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVL, puh. 0404 504265

Muokattu 04.01.2016