Viivästyskorot 1.7. - 31.12.2016

Suomen Pankin ilmoittamat viivästyskorot 1.7.–31.12.2016 ovat 7,0 % (korkolain 4 §:n 1 mom.) ja 8,0 % (korkolain 4 a §:n 1 mom.). Ensin mainittua korkoa käytetään tapaturmavakuutuslain
60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena ja työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä tarkoitettuna viivästyskorotuksena. Vakuutusmaksuissa viivästyskorko on kaupallisia sopimuksia varten annettu 8,0 %.

 Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVK, puh. 0404 504265

Muokattu 29.06.2016