Vakuuttaminen

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen perusperiaatteet ovat:

1. työntekijällä on aina oikeus saada työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä

2. työnantajalla on velvollisuus ottaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta vakuutus valitsemastaan vakuutusyhtiöstä.

Vakuuttamissivuilla kerrotaan sivuotsikoiden mukaisesti tarkemmin pääsääntöjä keskeisistä aiheista, kuten vakuutukseen kuulumisesta, vakuuttamisvelvollisuudesta ja itse vakuutuksesta. Näistä ja monista muista asioista on kerrottu tarkemmin Vakuutuskäsikirjassa.

Vakuutuskäsikirjan on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutustyöryhmä. Työryhmä ottaa mielellään vastaa palautteita käsikirjan kehittämisestä. Niitä voi lähettää työryhmän esittelijälle (annu.vento@tvk.fi).

Jos yksittäistapaukseen ei löydy vastausta TVK:n kotisivuilta sivuilta eikä Vakuutuskäsikirjasta, kannattaa ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön, josta työnantaja on ottanut vakuutuksen.